Phần mềm test phần cứng

Phần mền test linh kiện laptop
Pin LaptopKiểm tra pin laptop HP Battery mon
Ổ cứng CrystalDiskInfoHD Tune
CPU 
Màn hình
RAM
Bàn Phímkeyboard test