Download Driver

Tổng hợp các các trang download driver trên trang chủ của các hãng laptop 
1 ) Dell.com : http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Products/?app=drivers : tìm đến tên máy của bạn đang cần tìm driver 
2 ) HP.con : http://support.hp.com/vn-en/drivers : nhập tên máy của bạn và chọn hệ điều hành và tìm driver cần cài đặt 
3 )Lenovo.com : http://support.lenovo.com/vn/vi/GlobalProductSelector?C=1&TabName&linkTrack# 
4 ) Asus.com 
5 ) Acer.com 
6 ) Sony.com 
7 ) 
Tổng hợp driver riêng lẻ khách hàng thường hay nhờ EDG tìm giúp