So sánh tốc độ giữa ổ cứng HDD và ổ cứng SSD

Ngày: 31/03/2016 lúc 23:37PM

Sự khác biệt rất lớn về thời gian truy xuất dữ liệu giữa 2 ổ cứng dạng cơ HDD và dạng thể rắn SSD 
https://www.youtube.com/watch?v=eKSK2BYjxRg

Trần Thanh Đại
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục