Link download các phiên bản Windows trực tiếp từ Microsoft

Ngày: 27/02/2020 lúc 12:03PM

✅ Windows 7 Home Premium 32 bit

✅ Windows 7 Home Premium 64 bit

✅ Windows 7 Professional 32 bit

✅ Windows 7 Professional 64 bit

✅ Windows 7 Ultimate 32 bit

✅ Windows 7 Ultimate 64 bit

✅ Windows 8.1 Home/Pro/Single Language


✅ Windows 10 Home/Home N/Home SL/Pro/Pro N/Edu/Edu N/Pro Edu

Lưu ý: Link Windows 7 là bản cập nhật mới nhất và tồn tại vĩnh viễn

Riêng Windows 10 ở trên download bằng MediaCreationTool của Microsoft. Laptop EDG sẽ có bài viết khác hướng dẫn lấy link download trực tiếp từ Microsoft không cần dùng MediaCreationTool

Vũ Lịch
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục