Phần mềm ứng dụng

ứng dụng văn phòng : 
Click vào tên bạn cần chúng tôi sẽ dẫn đến khu vực download về cài đặt 
 

Bộ gõ tiếng việt : 
Unikey 4 for win 64 bit
Bộ Font chữ : 
Font ABC    Full font
Bộ Office 
Office 2007
Nén và Giải nén
Winzar 64 bit   Winzar 32bit


Active : windows 7 64bit